logo Stichting Open Oog

Stichting Open Oog

navigatie
Koppelpoort

Borstbeeld van Jacob
van Campen in de Sint Joriskerk te Amersfoort

De Stichting Open Oog heeft van deze beroemde Amersfoortse architect een borstbeeld laten vervaardigen door de Amersfoortse beeldhouwer Ton Mooij. Het werk werd gesponsord door de Stichting Cees Kamerbeek Fonds te Soest. Het is merkwaardig dat van deze grote bouwmeester , o.a. van het Raadhuis van Amsterdam (thans Paleis op de Dam), alleen een postuum portret bestaat. Dit diende als ‘model’ voor het borstbeeld. Het is gehouwen uit Carrara marmer en staat onder het epitaaf tegen de oostgevel van de noordhal van de kerk.

Jacob van Campen (*Haarlem 1596 - †Amersfoort 1657) was heer van Hofstede Randenbroek te Amersfoort en is vanaf 1614 opgenomen als kunstschilder in St. Lucasgilde te Haarlem; mogelijk tussen ca. 1615-1621 naar Italië afgereisd voor een ‘Grand Tour’ ter bestudering van de schilder- en bouwkunst aldaar .

Bekende werken:

  • Mauritshuis (1633) in ‘s-Gravenhage
    (samen met hofarchitect Pieter Post (1608-1669)
  • Koepelkerk in Renswoude (1639-1641)
  • Paleis Noordeinde (tussen 1639-1641) in ‘s-Gravenhage
  • De Nieuwe Kerk (1649) in Haarlem
  • Stadhuis van Amsterdam (nu: Paleis op de Dam)
    tussen 1648-1655.
Joost van den Vondel liet op het epitaaf van de schilder-architect in de Sint-Joris¬kerk zetten: d’Aerts Bouheer, uyt de Stam/ Van Kampen rust hier onder,/ Die ‘t Raadhuys t’Amsterdam/ Gebout heeft, ‘t achtste wonder..

Ton Mooy (* 1948), beeldhouwer
Leerde het vak in de praktijk en werd steenhouwer bij een restauratiebedrijf. Begin jaren tachtig raakte hij als restauratiebeeldhouwer betrokken bij de restauratie van de Sint Jan in ‘s-Hertogenbosch. In 1983 startte Mooy zijn eigen atelier. Mooy en zijn atelier waren onder andere verantwoordelijk voor de restauratie van het Monument voor koningin Emma (Den Haag) (2001) en de Stedemaagd (Amsterdam) en maakten voor Amersfoort een serie Waterspuwers.

TonMooy.nl
Ton Mooy - Wikipedia

Borstbeeld Jacon van Campen Ton Mooy aan het werk
Borstbeeld Jacon van Campen


Ton Mooy aan het werk

Ton Mooy aan het werk