logo Stichting Open Oog

Stichting Open Oog

navigatie
Koppelpoort tijdelijke carrousel

De Stichting Open Oog

De Stichting Open Oog te Amersfoort heeft volgens artikel 2 van de Statuten (09-09-2008) ten doel:

  • De bevordering van cultuur als publieke zaak in Nederland en in Amersfoort in het bijzonder;
  • Het initiëren, organiseren en anderszins steunen van culturele producties;
  • Het werven van fondsen ter realisering van het vorenstaande;
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin des woords.

Open Oog heeft de status van Culturele ANBI, wat inhoudt dat donaties, afhankelijk van de fiscale status van de schenker, voor 125 à 150% van de donatie fiscaal aftrekbaar zijn, waardoor de netto-last voor de schenker ca. 50 tot 60% van de donatie bedraagt.Het bestuur van de Stichting Open Oog wordt gevormd door:

Asselbergs

prof. drs. Fons Asselbergs,
voorzitter

van den Broek

mr. Henk van den Broek,
vicevoorzitter/penningmeester

van der Borch

dhr. René Van Der Borch tot Verwolde

Dekker

dhr. Hasse J.J. Dekker

van der Horst

ing. Frans van der Horst

van der Horst

Herman Heller
Secretaris